Saga Dawa, nejvýznamnější svátek nejen v Tibetu

Sváteční rituály Tibeťanů v Ladakhu


Čtvrtý lunární měsíc tibetského kalendáře začal letos novoluním 8. května. O týden později 14. nebo 15. května, kdy nastává první čtvrť, Tibeťané slaví Tampei düčhen, svátek narození Siddhárthy Gautamy. A při úplňku 23. května přijde na řadu nejvýznamnější tibetský svátek Saga Dawa düčhen. V tento den se připomínají tři klíčové momenty ze života prince Siddhárty. Jeho narození, osvícení, kdy se stal Buddhou (probuzeným), a vstup do parinirvány po tělesné smrti.

Proč se svátek jmenuje Saga Dawa?

Saga Dawa je tibetský název pro čtvrtý lunární měsíc. Saga je jméno hvězdy dobře viditelné na noční obloze v tomto měsíci. Dawa znamená měsíc.

Slaví se Saga Dawa pouze v Tibetu?

Obdobný svátek je v přibližně stejnou dobu slaven i v dalších asijských zemích, kde je buddhismus rozšířený. Například v Indii, Nepálu, na Srí Lance, v Thajsku, Malajsii, Indonésii nebo ve Vietnamu, Japonsku a Jižní Koreji. V některých zemích se svátek nazývá vesak (vaišákha, vésakha) podle druhého měsíce v hinduistickém lunárním kalendáři. V Indii se používá termín Buddha purnima (purnima - v sanskrtu úplněk) nebo Buddha džajanti (džajanti - oslava).

Jak Tibeťané svátek Saga Dawa slaví?

V buddhistických chrámech a klášterech se konají mše, provádějí se rozmanité obřady, zpívají se mantry, recitují náboženské texty. Lidé si připomínají život a učení Buddhy, modlí se, zapalují máslové lampy, mniši v barevných kostýmech a maskách předvádějí tanec Čham. Konají se poutě k významným místům, která se rituálně obcházejí. Mezi nejoblíbenější cíle patří palác Potala ve Lhase nebo posvátná tibetská hora Kailás. Vztyčovány jsou darčheny, vysoké dřevěně tyče, k nimž lidé přivazují modlitební praporky (lungty). Mantry napsané na praporcích pak vlají ve větru a vzdušný živel jejich poselství roznáší do všech koutů světa.

Tibeťané věří, že celý měsíc je posvátný a v jeho průběhu mohou získat zásluhy za projevené ctnosti, jako jsou soucit, štědrost, mravnost, trpělivost, vytrvalost, pravdomluvnost či laskavost. Všechny zásluhy se násobí exponenciálně. Měsíci se říká také Bumgyur Dawa, což znamená "zásluhy vynásobené stotisíckrát". Vrchol působení nastává při úplňku 15. dne měsíce, tedy 23. května, kdy se účinky našich myšlenek a činů, pozitivních i negativních, násobí podle tradice až 100 milionkrát. Lidé by proto v tuto dobu měli zůstat velice pozorní a provádět vše s rozmyslem a čistým srdcem. Každý skutek vykonaný ve prospěch jiné bytosti bude odměněn měrou vrchovatou.

Svátek Saga Dawa je vhodný pro přijímání závazných slibů. Tibeťané si dávají závazky týkající se duchovní praxe, zlepšování charakteru a podobně.

Mezi dobré skutky spojované se svátkem patří dary potřebným, vykupování zvířat z jatek nebo výsadba stromů. Zvláště činy, která dávají život, přinášejí velký prospěch. Buddhisté vykupují i drobný hmyz určený k zabití, například červy nebo cvrčky, a vypouští je do jejich přirozeného prostředí. Přinejmenším ve svátečním čase se doporučuje omezit nebo se zcela vyhnout konzumaci masa.

Nechť je i pro nás svátek Saga Dawa připomenutím, inspirací a podnětem k dobrému. Připomenutím toho, že všechno na tomto světě podléhá rozkladu a smrti, a že soucit s trpícími a úsilí o osvícení má smysl. Příběh Siddhárthy Gautamy je vzorem a výzvou pro každého člověka.


tibet-modlitebni-praporky