Tibetský kalendář

rok vodního tygra

Rok 2022 je rokem vodního tygra. Proč? Co je to lunární kalendář? Odpovědi na tyto otázky a další informace týkající se tibetského kalendáře Vám zodpoví náš článek. A chcete-li vědět, kdy je Losar nebo Saga Dawa a přesto koukat na české měsíce a svátky, je tu pro Vás náš kalendář. A ještě se slevou.

Příslušníky každého národa spojuje nejen jazyk, území, minulost a ekonomika, ale také svátky jako součást společné kultury. V samostatném Tibetu se po staletí uskutečňovaly tradiční buddhistické a lidové svátky ve dnech určených tibetským lunárním kalendářem. Skládá se ze 12 nebo 13 měsíců, kdy každý začíná i končí novem. Třináctý měsíc je přidáván přibližně každé tři roky.

Jméno konkrétního roku vzniká kombinací názvu dvanácti zvířecích znamení (myš, vůl, tygr, zajíc, drak, had, kůň, ovce, opice, pták, pes, prase) a pěti základních prvků (dřevo, oheň, kov, země, voda).

Prvky jsou vždy dva roky po sobě, jednou ve formě mužského elementu a podruhé ženského elementu.

Kombinací znamení a prvků vznikají cykly šedesáti let, které se opakují. Každý rok je spojený s mužským nebo ženským prvkem. Tento cyklus se nazývá Rab-byung (též rabčhung či rab lo).

Tibetský Nový rok Losar je pohyblivý a začíná zpravidla v únoru v závislosti na lunárním kalendáři a úplňku. Označování let probíhá formou dvou prvků (element a zvíře) např. „oheň a králík“ nebo jejich spojením „ohnivý králík“.

Vznik tohoto typu počítání tone v pradávných časech. Jedna z verzí říká, že čísla a cykly jsou základem výpočtu dle mystické zkušenosti starých jogínů, kteří poznali sami sebe (mikrokosmos) a pak byli schopni určit vzorce v makrokosmu. Pozorováním dechu, srdečního tepu a fungování myšlení dospěli k závěrům, jak spolu tyto cykly souvisejí a ve stejném poměru k nim přirovnali ty globálnější.

Postupné střídání zvířat a prvků v šedesátiletém cyklu - rabčhungu (rab lo)

 

dřevo

oheň

země

železo

voda

 

mužský

ženský

mužský

ženský

mužský

ženský

mužský

ženský

mužský

ženský

myš

58

 

10

 

22

 

34

 

46

 

vůl

 

59

 

11

 

23

 

35

 

47

tygr

48

 

60

 

12

 

24

 

36

 

zajíc

 

49

 

1

 

13

 

25

 

37

drak

38

 

50

 

2

 

14

 

26

 

had

 

39

 

51

 

3

 

15

 

27

kůň

28

 

40

 

52

 

4

 

16

 

ovce

 

29

 

41

 

53

 

5

 

17

opice

18

 

30

 

42

 

54

 

6

 

pták

 

19

 

31

 

43

 

55

 

7

pes

8

 

20

 

32

 

44

 

56

 

prase

 

9

 

21

 

33

 

45

 

57

 

Tibetský kalendář je odvozen z indické kalendářní tradice. Jeho tvorba byla založena na Tantře kola času – Tantra Šrí Kálačakry, která byla přeložena do tibetštiny ze sanskrtu v roce 1027 našeho letopočtu (tj. gregoriánského kalendáře, který je v současnosti celosvětově používaným systémem pro počítání času, řadí se mezi solární kalendáře).

V průběhu staletí se ustanovila různá pravidla pro podrobnosti výpočtu kalendáře. Vedle dvou hlavních verzí (Phugpa a Tsurphu) tibetského kalendáře, které se používají uvnitř i mimo Tibet, existují varianta Bhútán a Mongolsko. Mongolská varianta je verze tibetského. Stal se oficiálním kalendářem v Mongolsku v roce 1911, kdy Mongolsko vyhlásilo nezávislost na Číně po revoluci, která svrhla posledního čínského císaře. Byl však ve 20. letech za komunistické vlády nahrazen gregoriánským kalendářem. K jeho oživení současně s dalšími tradicemi došlo v 90. letech 20. století po skončení komunistické vlády (i když gregoriánský kalendář zůstává oficiální kalendář pro každodenní civilní použití).

Bhútánská verze používá tibetský kalendář jako oficiální. Ze státních svátků mají některé data své místo v bhútánském kalendáři (Nový rok a některé svátky spojené s Buddhou a buddhismem); některá v gregoriánském kalendáři (např. King's Birthday).

Tsurphu - tato verze pochází z roku 1447, používá ji tradice Karma Kagjü např. v kalendářích vydávaných klášterem Rumtek v Indii, kde je hlavní exilové sídlo Karmapy (hlava Karma Kaygyu)

Phugpa - nejrozšířenější verze, je považována za oficiální tibetský kalendář od roku 1447 a používána sektami Gelug, Sakya, Nyingma, v současnosti v Dharamsale v Indii, kde sídlí tibetská exilová vláda.

Tabulka uvádí ekvivalenty tibetského a gregoriánského kalendáře.

 

 

Rab-lo (rabčhung)

 

Rok / cyklus

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Oheň - králík

1567

1627

1687

1747

1807

1867

1927

1987

2

Země - drak

1568

1628

1688

1748

1808

1868

1928

1988

3

Země - had

1569

1629

1689

1749

1809

1869

1929

1989

4

Železo - kůň

1570

1630

1690

1750

1810

1870

1930

1990

5

Železo - ovce

1571

1631

1691

1751

1811

1871

1931

1991

6

Voda - opice

1572

1632

1692

1752

1812

1872

1932

1992

7

Voda - pták

1573

1633

1693

1753

1813

1873

1933

1993

8

Dřevo - pes

1574

1634

1694

1754

1814

1874

1934

1994

9

Dřevo - prase

1575

1635

1695

1755

1815

1875

1935

1995

10

Oheň - myš

1576

1636

1696

1756

1816

1876

1936

1996

11

Oheň - vůl

1577

1637

1697

1757

1817

1877

1937

1997

12

Země - tygr

1578

1638

1698

1758

1818

1878

1938

1998

13

Země - králík

1579

1639

1699

1759

1819

1879

1939

1999

14

Železo - drak

1580

1640

1700

1760

1820

1880

1940

2000

15

Železo - had

1581

1641

1701

1761

1821

1881

1941

2001

16

Voda - kůň

1582

1642

1702

1762

1822

1882

1942

2002

17

Voda - ovce

1583

1643

1703

1763

1823

1883

1943

2003

18

Dřevo - opice

1584

1644

1704

1764

1824

1884

1944

2004

19

Dřevo - pták

1585

1645

1705

1765

1825

1885

1945

2005

20

Oheň - pes

1586

1646

1706

1766

1826

1886

1946

2006

21

Oheň - prase

1587

1647

1707

1767

1827

1887

1947

2007

22

Země - myš

1588

1648

1708

1768

1828

1888

1948

2008

23

Země - vůl

1589

1649

1709

1769

1829

1889

1949

2009

24

Železo - tygr

1590

1650

1710

1770

1830

1890

1950

2010

25

Železo - králík

1591

1651

1711

1771

1831

1891

1951

2011

26

Voda - drak

1592

1652

1712

1772

1832

1892

1952

2012

27

Voda - had

1593

1653

1713

1773

1833

1893

1953

2013

28

Dřevo - kůň

1594

1654

1714

1774

1834

1894

1954

2014

29

Dřevo - ovce

1595

1655

1715

1775

1835

1895

1955

2015

30

Oheň - opice

1596

1656

1716

1776

1836

1896

1956

2016

31

Oheň - pták

1597

1657

1717

1777

1837

1897

1957

2017

32

Země - pes

1598

1658

1718

1778

1838

1898

1958

2018

33

Země - prase

1599

1659

1719

1779

1839

1899

1959

2019

34

Železo - myš

1600

1660

1720

1780

1840

1900

1960

2020

35

Železo - vůl

1601

1661

1721

1781

1841

1901

1961

2021

36

Voda - tygr

1602

1662

1722

1782

1842

1902

1962

2022

37

Voda - králík

1603

1663

1723

1783

1843

1903

1963

2023

38

Dřevo - drak

1604

1664

1724

1784

1844

1904

1964

2024

39

Dřevo - had

1605

1665

1725

1785

1845

1905

1965

2025

40

Oheň - kůň

1606

1666

1726

1786

1846

1906

1966

2026

41

Oheň - ovce

1607

1667

1727

1787

1847

1907

1967

2027

42

Země - opice

1608

1668

1728

1788

1848

1908

1968

2028

43

Země - pták

1609

1669

1729

1789

1849

1909

1969

2029

44

Železo - pes

1610

1670

1730

1790

1850

1910

1970

2030

45

Železo - prase

1611

1671

1731

1791

1851

1911

1971

2031

46

Voda - myš

1612

1672

1732

1792

1852

1912

1972

2032

47

Voda - vůl

1613

1673

1733

1793

1853

1913

1973

2033

48

Dřevo - tygr

1614

1674

1734

1794

1854

1914

1974

2034

49

Dřevo - králík

1615

1675

1735

1795

1855

1915

1975

2035

50

Oheň - drak

1616

1676

1736

1796

1856

1916

1976

2036

51

Oheň - had

1617

1677

1737

1797

1857

1917

1977

2037

52

Země - kůň

1618

1678

1738

1798

1858

1918

1978

2038

53

Země - ovce

1619

1679

1739

1799

1859

1919

1979

2039

54

Železo - opice

1620

1680

1740

1800

1860

1920

1980

2040

55

Železo - pták

1621

1681

1741

1801

1861

1921

1981

2041

56

Voda - pes

1622

1682

1742

1802

1862

1922

1982

2042

57

Voda - prase

1623

1683

1743

1803

1863

1923

1983

2043

58

Dřevo - myš

1624

1684

1744

1804

1864

1924

1984

2044

59

Dřevo - vůl

1625

1685

1745

1805

1865

1925

1985

2045

60

Oheň - tygr

1626

1686

1746

1806

1866

1926

1986

2046

Podrobnější informace lze najít na http://www2.math.uu.se/~svante/papers/calendars/tibet.pdf