Cesta k harmonii za zpěvu tibetských mís

Lidé používali hudební nástroje už v paleolitu. Kostěné flétny, bubínky, štěrchátka, lastury. Základním materiálem pro výrobu bylo nepochybně dřevo, využívány však byly také kosti, suché plody nebo schránky živočichů. Teprve mnohem později spolu s rozvojem zpracování mědi, bronzu a železa začali naši předci vytvářet první kovové hudební nástroje. Jedním z nejstarších je mísa označovaná jako tibetská, himálajská nebo také zpívající. Jak dosvědčují archeologické nálezy, první mísy z bronzu se rozezněly asi ve druhém tisíciletí před naším letopočtem na území dnešní Číny. Je pravděpodobné, že od počátku měly především rituální a náboženskou funkci. V buddhismu našly své uplanění v meditační praxi a jako doprovod při zpěvu. V současné době jsou tibetské mísy oblíbené u cvičitelů jógy nebo v léčitelství jako osvědčený harmonizační prostředek a terapeutický nástroj. Příznivé působení zpívajících mís na lidskou mysl dokazují i vědecké studie.

V roce 2016 byla zveřejněna studie vědců z Kalifornské univerzity [1], která zkoumala účinky hodinové hudební meditace s tibetskými mísami. Sledována byla skupina 62 žen a mužů. Ve srovnání se stavem před meditací uváděli všichni účastníci významné zlepšení svého psychického stavu - pociťovali méně napětí, únavy a problematických emocí, jako je úzkost, hněv nebo sklíčenost. Zřejmý efekt byl pozorován i v dalším segmentu důležitém pro psychickou pohodu, totiž ve vnímání tělesné bolesti. Lidé, kteří před hudební terapií uváděli, že je trápí nějaký druh fyzických obtíží, hlásili po proceduře výrazně nižší intenzitu bolesti. Za zmínku stojí i fakt, že největší vliv měla hudební meditace na osoby, které se dříve s takovou terapií nesetkali.

Podle jiné studie z roku 2013 [2] snížilo dvanáctiminutové hraní na jednu tibetskou mísu a následná dvacetiminutová řízená relaxace krevní tlak a srdeční frekvenci u zúčastněných osob více, než u lidí, kteří před řízenou relaxací seděli po stejnou dobu v tichu.

Zvuk tibetských mís mění mozkové vlny a ovlivňují naše vnímání. Napomáhá aktivaci vln Théta (4 až 7 Hz), které se u člověka objevují v REM fázích spánku a také v hlubokých stavech meditace. V meditačním pohroužení jsou smysly utlumeny a pozornost je soustředěna na procesy probíhající uvnitř. Otevírá se prostor pro intuici, psychospirituální vize, rozvíjejí se příjemné emoční stavy, které mají harmonizující a samoléčebné účinky. V dnešní uspěchané době, kdy od rána do večera lidé zaměstnávají svoji mysl neustálými podněty, stresují se, trpí úzkostmi a depresemi, jsou chvíle vnitřního klidu doslova balzámem na duši.

Autoři první zmiňované studie konstatovali, že meditace s tibetskou zpívající mísou se jeví jako snadný, nízkonákladový a technicky nenáročný způsob, jak snížit pocity napětí, tísně a sklíčenosti a jak dosáhnout stavu duševní pohody. Pokud byste se rozhodli jejich tvrzení ověřit, můžete si vybrat z naší široké nabídky tibetských mís. Vaše rozhodování by mohl usnadnit poslech krátkých zvukových ukázek. Mísy ze slitiny kovů byly vyrobeny v Nepálu a jsou krásně ozdobeny tradičními buddhistickými motivy. K zakoupené míse Vám zdarma přidáme dřevěnou paličku.

   Všechny tibetské mísy v nabídce    

 

Odkazy:

1. Effects of Singing Bowl Sound Meditation on Mood, Tension, and Well-being: An Observational Study
2. Physiological and psychological effects of a Himalayan singing bowl in meditation practice: a quantitative analysis