Kolo Dharmy

Kolo dharmy (Dharmačakra) symbolizuje výklad Buddhova učení.